Tehniskais atbalsts

Bieži vien, kompānijas biznesam attīstoties un pilnveidojoties, esošie un agrāk veiksmīgi kalpojušie IT risinājumi kļūst par mazefektīviem vai pat traucējošiem uzņēmuma turpmākajā attīstībā. Tādos gadījumos ir nepieciešama šo risinājumu daļēja vai pilnīga pārveidošana, vai papildināšana ar jaunu funkcionalitāti.
Tāpēc SIA iPilot saviem klientiem piedāvā esošo risinājumu uzturēšanas pakalpojumus. Uzturēšanas laikā tiek veikta gan kļūdu un nepilnību novēršana, gan arī jaunas funkcionalitātes izstrāde vai jau esošas funkcionalitātes pārstrādāšana optimizācijas un pielāgošanas nolūkos.
Moderna biroja neiztrūkstoša sastāvdaļa ir ātrs, stabils un drošs datoru tīkls ar pieeju Internetam. SIA iPilot piedāvā pieredzējušu datortīklu speciālistu konsultācijas un risinājumus, kas sevī ietver:
  • datoru tīkla projektēšanu, ieviešanu un uzturēšanu
  • datortīklu un darba staciju drošības risinājumus
  • Interneta un e-pasta serveru uzstādīšanu un konfigurēšanu
  • darba staciju konfigurēšanu un uzturēšanu
Ja Jūs esat IT kompānija, SIA iPilot piedāvā Jums savus speciālistus esošo produktu uzturēšanai. Tas dos Jums iespēju atbrīvot resursus jaunu produktu realizācijai.